Üdvözöljük
Welcome
Üdvözöljük a Gazdálkodástani Intézet honlapján!
Intézetünk jogelődje a Vállalatgazdaságtani Tanszék alapítására – a közgazdasági képzés miskolci indításával egyidőben – 1987-ben került sor. A szakvezetői feladatokat ellátó tanszéknek mind a miskolci közgazdász képzés indításában, mind a Gazdaságtudományi Kar létrehozásában meghatározó szerepe volt. A szisztematikus szervezetfejlesztés eredményeként 2000. július 1-jétől a Vállalatgazdaságtani Tanszékből kiválva létrejött az Üzleti Vállalkozási Tanszék s ez időponttól e két tanszék együttesen alkotja a Gazdálkodástani Intézetet, amely a Gazdaságtudományi Kar egyik meghatározó szervezeti intézete.

A Vállalatgazdaságtani Tanszék szakterülete a vállalati és nonprofit szervezetek gazdálkodási és gazdálkodás-módszertani kérdéseinek vizsgálata, a sikeres működés és fejlesztés lehetőségeinek feltárása, elemzése, a vállalat és környezete közötti összhangot biztosító stratégia kialakítása. Az Üzleti Vállalkozási Tanszék szakterülete a sikeres vállalkozások létrehozásához, fejlesztéséhez, működtetéséhez szükséges ismeretek tárgyalása, a vállalkozások jogi szabályozásának megismerése, valamint a korszerű számítástechnikai tudás biztosítása. Részt veszünk a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a nappali, a levelező, a Ph.D, a posztgraduális és a posztszekunderi képzésekben. Intézetünk a Gazdálkodás és menedzsment alapszakon önálló szakiránnyal áll a hallgatók rendelkezésére, a Vállalkozási szakirány irányításával, működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. A mesterszakok közül a Gazdálkodástani Intézet a Vállalkozásfejlesztés mesterszak szakvezető intézete. A közgazdász hallgatókon kívül oktatjuk a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi, Anyag- és Kohómérnöki, Gépészmérnöki, Állam- és Jogtudományi, valamint Bölcsészettudományi Karának nappali, illetve levelező hallgatóit, továbbá részt veszünk a Mérnök-Közgazdász, Jogász-Közgazdász, Orvos/Gyógyszerész-Közgazdász, Terület-és településfejlesztés, Humánerőforrás Menedzser, valamint az Angol-magyar MBA posztgraduális képzésekben.

Munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk az oktatás magas színvonalának biztosítására. Célunk, hogy a hallgatóink számára a piac változó igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, valamint az Európai Unió követelményeinek megfelelő, korszerű és versenyképes ismereteket nyújtsunk. Ennek érdekében tananyagainkat folyamatosan aktualizáljuk, beépítve a legújabb hazai és nemzetközi kutatások eredményeit is. Kurzusaink fókuszában a gyakorlatorientáltság áll, melynek célja, hogy a tanulók gyakorlati tapasztalatot, jó helyzetfelismerő és problémamegoldó képességeket, készségeket szerezzenek, képesek legyenek a vállalati folyamatok szakszerű áttekintésére, elemzésére és értékelésére, a vállalati tevékenység különböző területein felmerülő gazdálkodási feladatok megoldására. Szakirányos hallgatóink pedig birtokába kerüljenek mindannak a tudásnak, ami egy önálló, működőképes vállalkozás beindításához, sikeres működtetéséhez szükséges. A hagyományos elméleti (előadás-centrikus) képzési forma mellett teret kapnak a komplex elemzési, tervezési, probléma-megoldási feladatok megoldását célzó gyakorlatorientált elemek is. A munka során hallgatóink a szakmai ismereteken túlmenően fejleszthetik kommunikációs, előadói és prezentációs készségeiket mind egyénileg, mind csoportmunkában, ami a közgazdász pályán elengedhetetlen. Az oktatás magas színvonalát a legújabb gyakorlati módszerekkel, folyamatosan naprakész ismeretek nyújtásával az ezen a téren nagy tapasztalattal rendelkező, elkötelezett oktatóink biztosítják.